top of page

Group

Public·11 members

Mi djeca s kolodvora Zoo: film i serija o istinitoj priči ovisnice o heroinu


Mi djeca s kolodvora Zoo: film i serija o istinitoj priÄi ovisnice o heroinu
Mi djeca s kolodvora Zoo je naziv knjige, filma i serije koji se bave istinitom priÄom Christiane F., mlade djevojke koja je u Zapadnom Berlinu krajem sedamdesetih godina proÅlog stoljeÄa postala ovisnica o heroinu i prostitutka. Knjiga je nastala na temelju intervjua koje su s njom napravili novinari Sterna Kai Hermann i Horst Rieck, a objavljena je 1979. godine. Knjiga je postigla veliki uspjeh i postala obvezno Åtivo za generacije tinejdÅera koji su se suoÄavali s problemima droge, nasilja i otuÄenosti.
mi djeca s kolodvora zoo film s prijevodomFilm je snimljen 1981. godine pod redateljskom palicom Ulija Edela, a glavnu ulogu Christiane F. tumaÄila je tada ÄetrnaestogodiÅnja Natja Brunckhorst. Film je takoÄer bio vrlo popularan i kritiÄki hvaljen, posebno zbog realistiÄnog i Åokantnog prikaza zlouporabe droge i apstinencijskih kriza koje prolaze maloljetni likovi. Film je takoÄer bio poznat po tome Åto je glazbu potpisao David Bowie, koji se u filmu pojavljuje kao sam sebe na koncertu u Berlinu.


Serija je nastala 2021. godine u produkciji Constantin Televisiona i Amazon Prime Videa, a dostupna je na HBO GO platformi. Serija ima osam epizoda i prati Åivote Christiane F. (Jana McKinnon) i njezinih prijatelja koji se upuÅtaju u svijet droge i prostitucije u Berlinu. Serija je modernizirala priÄu i dodala nove elemente, poput LGBTQ tematike, migrantske krize i terorizma. Serija je takoÄer dobila dobre kritike, ali i usporedbe s originalnim filmom i knjigom.


Mi djeca s kolodvora Zoo je priÄa o djeci koju su iznevjerili odrasli i koja upadaju u ponor poroka, a kad uspiju bar malo izviriti iz njega, jedna drugu opet povuku na dno. To je priÄa koja je ostavila dubok trag na mnoge generacije Äitatelja i gledatelja koji su se mogli poistovjetiti s likovima ili barem shvatiti njihovu patnju.


Knjiga, film i serija Mi djeca s kolodvora Zoo su takoÄer vaÅni dokumenti o povijesti i kulturi Zapadnog Berlina u vrijeme Hladnog rata i podjele grada na dva dijela. Berlin je bio grad koji je privlaÄio mlade ljude koji su traÅili slobodu, avanturu i zabavu, ali i grad koji je bio pun opasnosti, siromaÅtva i oÄaja. U tom kontekstu, droga je bila naÄin bijega od stvarnosti, ali i zamka koja je uniÅtavala Åivote. Christiane F. i njezini prijatelji su bili dio te generacije koja je platila visoku cijenu za svoje izbore.


Danas, viÅe od Äetrdeset godina nakon objavljivanja knjige, priÄa o Christiane F. i dalje je relevantna i aktualna. Problem ovisnosti o drogama i drugih oblika zlostavljanja nije nestao, nego se samo promijenio i prilagodio novim okolnostima. Mnogi mladi ljudi se i dalje suoÄavaju s osjeÄajem otuÄenosti, nedostatka smisla i pripadnosti, a neki od njih traÅe utjehu u supstancama koje im nude privremeno olakÅanje. Mi djeca s kolodvora Zoo je upozorenje na opasnosti koje vrebaju na tom putu, ali i podsjetnik na ljudskost i ranjivost onih koji su ga proÅli. e0e6b7cb5c


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page